För att planerade parningar ska läggas ut på Svenska Björnhundklubbens hemsida gäller följande:

Minst ett av föräldradjuren ska vara jaktprovsmeriterat. Den hund som inte är jaktprovsmeriterad bör kunna uppvisa sådana jaktliga egenskaper vid jakt efter älg, björn eller vildsvin så att det anses som intressant ur avelssynpunkt. Avelsgruppen kan göra enskilda bedömningar vid behov.

För mer information gällande avelsrekommendationer, kontakta representant i Avelsrådet.