Styrelsen

Ordförande: Håkan Svensson, Karlavägen 3, 86030 SÖRBERGE, 070-276 53 57, e-post: ordforande(a)karelare.se

Vice ordförande: Marcus Jarblad, Albovägen 23, 944 73 Piteå, 0911-346 30, 073-053 04 89, e-post: jarblad(a)hotmail.com

Kassör tillika sekreterare: Jörgen Jönsson, Hammerdal, e-post: kassor(a) karelare.se, sekreterare(a)karelare.se

Ledamöter

Christer Jörgensen, Klevmarken, 668 91 Ed
Kasper Eklöf, Krattevägen 5, 813 96 Torsåker
Nicklas Öhrman, Hovgården Ringstholmen 129, 592 92 Vadstena
Per Ryman, Arvika

VALBEREDNING

Sammankallande: Andreas Andersson, Töreboda, tel 073- 613 69 69, e-post: valberedning(a)karelare.se
Mats Yngvesson
Sven-Olof Hårdén

Comments are closed.