Kort från Klubbmötet

Styrelse:
Ordförande: Håkan Svensson
Vice ordförande: Marcus Jarblad
Kassör tillika sekreterare: Jörgen Jönsson

Ledamot: Christer Jörgensen
Ledamot: Nicklas Öhrman
Ledamot: Kasper Eklöf
Ledamot: Oskar Fransson

Valberedning:
Kenny Borg (sammankallande)
Mats Yngvesson
Göran Zakrisson

Aktivieter 2016

  • Klubben kommer att vara representerad vid Tullgarn och Västgård Game Fair.
  • Medlemsträff enligt tradition under Rättviksutställningen
  • Björn- och vildsvinstest genomförs i likhet med tidigar år.
  • Klubben med några hundar kommer att närvara vid exteriördomarkonferens i Lycksele i SÄK’s
    regi.
  • Klubbmästerskap kommer att genomföras i samarbete med sydsvenska älghundklubben

Lokala aktiviteter uppmuntras och ekonomiskt bidrag för genomförandet kan ansökas om
hos klubben.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.