Rapport från Klubbkampen

Majbergets Asko uppe i 90 minuter, ansmygning påbörjad.

Dalomvikens Cero tyst upptag 06.47, nu åter ute på sök.

Angivna tider är inrapporterade tider och kan därför misstämma med protokollens tider.

Rapport från Klubbkampen

Angivna tider nedan är inrapporterade tider, det vill säga att den verkliga tiden för upptag etc kan vara en annan.

Majbergets Asko upptag 07.00

Bredbergets Pricken tyst upptag 07.50

Ålbolandets Castor upptag 08.00

Klevmarkens Isa upptag 08.00

Årets huvudsponsor till Klubbkampen

B-bark är årets huvudsponsor för Klubbkampen. B-bark har skänkt första priset, vilket inte är mindre än ett komplett pejlhalsband!

STORT TACK för den fina gåvan till Klubbkampen!