Rapport från Klubbkampen

Majbergets Asko uppe i 90 minuter, ansmygning påbörjad.

Dalomvikens Cero tyst upptag 06.47, nu åter ute på sök.

Angivna tider är inrapporterade tider och kan därför misstämma med protokollens tider.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.