Regelrevidering

Som kanske de flesta vet så har arbetet med regelrevidering börjat. Vi som rasklubb har en liten del av arbetet, därför kan alla våra medlemmar komma med synpunkter fram till sista augusti i år, skicka det till Ordförande eller någon i styrelsen.

Hela arbetets process finns på denna länk:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.