För att parningar ska läggas ut på Svenska Björnhundklubbens hemsida gäller följande:

Rekommenderad parning
Båda djuren skall vara jaktprovsmeriterade, varav ett av djuren skall ha en 1:a på jaktprov.

Anvisad parning:
Det ena föräldradjuret ska vara meriterad på jaktprov, den andra fungera i praktisk jakt, samt ha
en mor eller syskon som är meriterad på jaktprov.

Samt HD index över 100, ED 0, ögonlysning som ej är äldre än 36mån

För mer information gällande avelsrekommendationer, kontakta representant i Avelsrådet.