DNA Analys Karelskbjörnhund.

Ett modernt sätt att få bort sjukdomar i aveln är DNA analys. I Rasens hemland har man i flera år forskat och fått fram flera godkända DNA analyser på Karelskbjörnhund. Vi måste förstå vikten av att utnyttja denna hjälp i vår fortsatta avel. Vi kan undvika allvarliga fel och sjukdomar, men ändå använda oss av bärare på en sjukdoms gen i aveln utan att det blir sjuka valpar.

Det är viktigt att vi har en balanserad syn på detta, har jag en hund som är anlagsbärare, para med en som inte har det, så kommer inte sjukdomen fram. Därför bör alla hundar i avel vara gentestade.

Här finns info hur det går till: https://mydogdna.com/

Styrelsen Björnhundklubben

Trevlig Sommar alla.