Svenska Björnhundklubben ska varje år utse Klubbmästare/Klubbmästarinna vid ett klubbmästerskap som skall ske enligt reglerna för SÄKs löshundsprov. Tävlingens syfte är att skapa publicitet runt rasen och resultatet från tävlingen värderas inte högre än andra prov vad gäller avelsvärderingen.

Regler för mästerskapet

Rätt att deltaga

 • Ägaren ska vara medlem i Svenska Björnhundklubben vid anmälningstillfället.
 • Anmäld hund måste ha presterat ett förstapris på löshundprov, alternativt ett andrapris före 24 månaders ålder.
 • Anmäld hund skall vara röntgad med känd HD status. 

Uttagning

 • Antalet hundar vid mästerskapet skall vara högst åtta (8)stycken, målsättningen skall vara att hälften bör vara tikar, men finns det för få eller inga tikar tas hanhundar med.
 • Av dessa åtta (8) kan max en (1) plats per land upptas av ägare från annat land än Sverige.
 • Alla hundar som uppfyller kraven på deltagande äger rätt att anmälas.
 • Om antalet anmälda hundar överstiger det maximala så sker lottdragning av ordinarie samt reservhundar.
 • Anmälan skall vara inne en vecka innan lottning, dag för lottning beslutas för varje år, reservhundar kan tas in ända fram till tävlingsdag, arrangör ansvarar.

Genomförande

 • Klubbmästerskapet alternerar mellan Svenska Älghundklubbens lokalklubbar. Styrelsen skall senast vid årsstämman redovisa var och när tävlingen kommer att genomföras så att detta är känt vid uttagningen.
 • De av styrelsen utsedda ansvarar för att samarbetet ske med berörd lokalklubben av Svenska Älghundklubben vad gäller provmarker, domare och övrigt.
 • Provet genomförs som ett ordinarie löshundprov och samtliga hundar skall bedömas under samma helg. Deltagande hundägare svarar för kostnad motsvarande ordinarie löshundprov.(Beloppets storlek och sista dag för betalning meddelas i inbjudan.)
 • Under år då inte klubbkampen kan genomföras som en enskild tävling ska klubbmästare och mästarinna utses från höstens jaktprov.

Resultat

 • Den hund samt tik som erhåller den högsta poängsumman utses till vinnare. Vid lika poäng mellan två hundar avgör högsta poäng i mom.5, är det fortfarande lika utses den yngsta av dessa till vinnare. För att utses till Klubbmästare och Klubbmästarinna skall provet vara prisprov.
 • Ansvariga lokalavdelningen ansvarar för att resultatet får mesta möjliga spridning via jaktpressen.