För att din hund ska få läggas in på täckhundslista så ska den:

  • Tagit  pris på löshundsprov , älg eller gris
  • HD-fri (ED-fri, hundar födda från 2009-01-01)

För att det inte ska uppstå några missförstånd så vill vi i avelsgruppen även förtydliga avelsstrategins regler gällande hanhundar i avel.

Ögonlysning innan parning inte äldre än 36 mån.

Utvärdering
Max tre kullar, sedan utvärdering. Därefter ytterligare två kullar om utvärderingen är godkänd.

Kriterier vid utvärdering
Efter tre kullar skall andelen jaktprovsmeriterade avkommor överstiga rasens snitt.
33% av avkommorna skall vara HD röntgade med bättre resultat än rasens snitt.
Samt inga ärftliga sjukdomar av allvarligare art.
Målsättningen är att ingen hane skall användas mer än tre gånger i aveln innan utvärdering.

Kontakta avelsgruppen för råd och rekommendation av täckhund.

Saknas din hund på täckhundslistan eller har den tagit fler meriter? eller om det är något annat som inte stämmer

Kontakta avelsrådet (sammankallande) för uppdatering av listan

Med vänlig hälsning
Avelsgruppen

Täckhundslista

Listan uppdaterad 2023-11-08