Svenska Björnhundklubben är en rasklubb som arbetar med att förbättra och föra den Karelska Björnhunden framåt.

Klubbens första protokollförda möte hölls den 6 oktober 1972 i Göteborg. Den fick då namnet Björnhundsringen. Vid det första mötet deltog Erik Linder, Klevmarken, Ed. Berit och Thomas Johansson, Sävedalen samt Älva och Roland Porse. Bland övriga initiativtagare till bildandet av klubben kan nämnas Roland Jonsson, Vilhelmina och Margit Linder, Klevmarken, Ed. Verksamheten var till stor del i landets mellersta och södra delar.

1973 bildades Svenska Björnhundklubben som var verksam i norra delen av Sverige. Dessa två intresseföreningar gick samman och bildade Norra och Södra Björnhundklubben, med var sin styrelse. Inriktningen och målsättningen var inte helt lika hos de två klubbarna. För att få en mer aktiv klubb med samma inriktning och målsättning krävdes en omorganisation av klubben. 1987 var tiden mogen för att bilda en rikstäckande klubb.

Klubben kom att bestå av en riksorganisation och sju lokalavdelningar, klubben arbetar fortfarande i enlighet med de riktlinjer som antogs då. Sedan den 1 januari 2005 är klubben direktansluten till Svenska Älghundklubben.

Enligt gällande stadgar är klubbens ändamål att verka för att bevara och utveckla den Karelska Björnhunden till en sund och bra jakthund. Samt att genom lämplig upplysningsverksamhet sprida kännedom om Karelsk Björnhund och dess användning. Klubben förverkligar sitt syfte genom att i samarbete med Svenska Älghundklubben lämna anvisningar i avelsfrågor, delta i de av Svenska Älghundklubben anordnade jaktprov, spårprov, utställningar m m.

Historiska bilder

När man tittar på dessa bilder så ser man att rasen inte förändrats så mycket, samtidigt får man en förklaring till att det än i dag födds hundar med ” färgfel ” och stubbsvans.

Många av den tidens hundar skulle klara sig utmärkt vid en utställning i dag. De flesta bilderna är hämtade från Finska Spetshundklubbens 20 – årsbok som behandlar åren 1938 – 1958.

Klicka på bilderna för att få se beskrivning och text till dem.