Tik- och hanhundslistor

För att din hund ska få läggas in på täckhundslista så ska den:

  • Tagit 1:a pris på löshundsprov , älg eller gris
  • HD-fri (ED-fri, hundar födda från 2009-01-01)
  • Ögonlyst

För att det inte ska uppstå några missförstånd så vill vi i avelsgruppen även förtydliga avelsstrategins regler gällande hanhundar i avel.

Utvärdering
Max tre kullar, sedan utvärdering. Därefter ytterligare två kullar om utvärderingen är godkänd.

Kriterier vid utvärdering
Efter tre kullar skall andelen jaktprovsmeriterade avkommor överstiga rasens snitt.
33% av avkommorna skall vara HD röntgade med bättre resultat än rasens snitt.
Samt inga ärftliga sjukdomar av allvarligare art.
Målsättningen är att ingen hane skall användas mer än tre gånger i aveln innan utvärdering.

Kontakta avelsgruppen för råd och rekommendation av täckhund.

Saknas din hund på täckhundslistan eller har den tagit fler meriter? Maila gärna
avel(a)karelare.se om något misstämmer eller för uppdateringar av listan!

Med vänlig hälsning
Avelsgruppen

Hanhundlista
Täckhundar
Täckhundar
Täckhundslista 150508.xlsx
14.2 KiB
2080 Downloads
Detaljer

 

Comments are closed.