Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Anders Lundmark, JÖRN, tel. 070-631 41 88, epost: ordforande@karelare.se
Vice ordförande: Marcus Jarblad, PITEÅ, 0911-346 30, 073-053 04 89, e-post: jarblad(a)hotmail.com
Kassör: Jörgen Jönsson, HAMMERDAL, e-post: kassor(a) karelare.se
Sekreterare: Rositha Jäger,TÖREBODA, jaeger137@gmail.com
Ledamot: Christian Glavå, VÅLBERG
Ledamot: Edwin Nordström.Domsjö
Ledamot: Peter Fornander,Malmbäck

Valberedning

Christer Jörgensson(sammankallande), 0702184983, e-post: valberedning@karelare.se
Greger Bäckström, KALIX
Andreas  Andersson, TÖREBODA

Avelsråd

Christian Glavå (sammankallande),VÅLBERG, 070-301 78 68

Karelarshopen

Har du frågor angående våra produkter eller din beställning? Kontakta shop@karelare.se!

Tidningen

Robert Ohlsson
Telefon: 076-1052262
E-post: r.ohlsson@me.com

Elisabeth Ohlsson
Telefon: 072-2047127
E-post: elisabeth.o@me.com

Comments are closed.