Ordförande

Anders Lundmark,

JÖRN, 070-631 41 88

epost: ordforande@karelare.se

Vice ordförande

Marcus Jarblad,

PITEÅ, 073-053 04 89,

e-post: jarblad(a)hotmail.com

Kassör

Jörgen Jönsson

HAMMERDAL,

e-post: kassor(a) karelare.se


Sekreterare

Rositha Jäger

TÖREBODA

jaeger137@gmail.com

Ledamot

Christian Glavå

VÅLBERG, 070-301 78 68

Ledamot:

Edwin Nordström

Domsjö

Ledamot:

Peter Fornander

Malmbäck

Avelsråd

Christian Glavå (sammankallande)

VÅLBERG, 070-301 78 68

Tidningen

Robert Ohlsson
Telefon: 076-1052262
E-post: r.ohlsson@me.com

Elisabeth Ohlsson
Telefon: 072-2047127
E-post: elisabeth.o@me.com

Valberedning

Christer Jörgensson(sammankallande), 0702184983, e-post: valberedning@karelare.se
Greger Bäckström, KALIX
Andreas  Andersson, TÖREBODA

Karelarshopen

Har du frågor angående våra produkter eller din beställning? Kontakta shop@karelare.se!