Äger rum på Östanskär jakt och konferens 25 feb 17.00

Anläggningen ligger utanför Sundsvall.

Möjlighet till mat och övernattning kommer finnas. Detta står man för själv. Anmälan och priser kommer inom kort.