Tidigare har vi haft en alltför stor andel av de hundar som föds som aldrig startade på jaktprov, fastän de fungerade som jakthundar. Idag har detta förbättras och vi har en ökande skara meriterade hundar. Önskvärt vore att ännu fler startar på jaktprov

Klubben måste därför regelbundet uppmuntra, och informera om jaktprov. För att kunna mäta utvecklingen av rasens jaktegenskaper används idag officiella jaktprov på älg, som instrument. På senare tid även på vildsvin. För att kunna delta vid dessa prov måste hunden ha ett pris från officiell utställning.

I Finland anordnas öppenklass samt elitklass prov, för att kunna starta på ett elitprov krävs ett 1:a pris från öppenklass. Utöver detta anordnas Mästerskapstävlingar för hanar samt tikar, dessutom har man en egen tävling för hundar under 3 år. Målsättningen är att främja tidig jakt samt lyfta fram dessa unga individer, som tänkbara avelsdjur.

Jaktprovsstarter 2014

Icon of Jaktprov 140101-141231 Jaktprov 140101-141231 (33.3 KiB)