Ny champion
SE J(LÖ)CH
SE37389/2021
Ålbolandets Hanno
äg. Pär Karlsson,
Vårgårda
uppf. Jonny åhlstrand,Hedesunda