Klubbens årsmöte planerat att hållas digitalt,onsdag 3 mars 2021.Mer info kommer inom kort.

Information om den nya regelrevideringen inför röstningen på kommande årsmöte http://www.alghundklubben.com/wp-content/uploads/PP-Regelforslag-13-januari-2021-ver-3.pdf

http://www.alghundklubben.com/wp-content/uploads/Jaktprovsregler-version-12-slutligt-forslag-projektgrupp.pdf