Vi har tidigare talat om att årsmötet 2021 skulle hoppas över på grund av pandemin, och enligt Svenska kennelklubbens rekommendationer var också det möjligt.

Men nu vill Svenska älghundklubben att vi har vårt årsmöte på grund av de nya jaktprovsregler som kommer 2022. Vi måste rösta om denna sak först på vårt årsmöte och senare ta vårt beslut till svenska älghundklubbens årsmöte i April.

Vårt årsmöte blir digitalt den 3/3 kl.19:00. Vi kommer att ha det med svenska älghundklubbens hjälp, mötet blir över Zoom, som är ett digitalt mötes program. Man måste ha detta program nedladdat på sin dator eller smartphone/ipad. Alla som vill vara med måste anmäla sig senast 24/2-2021.

Anmäl till hagets@telia.com eller arlundmark@telia.com

Vi hoppas att så många som möjligt kommer med, och att vi får ett bra årsmöte. Agenda kommer att läggas ut senare. Och en direkt länk kommer också senare.

Medlemmar. Vi har de senaste åren tappat en hel del medlemmar. Nu vill vi uppmana alla som varit medlemmar eller har glömt betala i år att göra det. Vi har en låg medlemsavgift, 250kr ordinarie och 50kr familj. Postgiro. 48 40 54-2.

OBS !!! Ni måste skriva ert namn med mail adress så vi kan bekräfta ert medlemskap, har ni ingen mail skriv mobilnummer.

Vi kommer detta år att lotta ut fina priser med jämna mellanrum till er som är medlemmar så kom med.

Ordförande Anders Lundmark